Norrbotten Västerbotten Jämtland Västernorrland

Dalarna Gävleborg Värmland Örebro

Västmanland Uppsala Södermanland Stockholm

Västra Götaland Jönköping Östergötland Kalmar

Gotland Halland Kronoberg Skåne

Blekinge Världen

F�r att kunna anv�nda v�rt minne maximalt m�ste vi vara medvetna om hur det fungerar, hur vi lagrar, erinrar och gl�mmer information. Genom att utnyttja dess starka sidor och kringg� svagheterna kan vi kraftigt �ka v�r inl�rnings- och erinrings- f�rm�ga.

Minnet �r associativt: tanken p� n�gonting f�r oss att komma ih�g andra saker som h�nger samman med detta, och dessa kan i sin tur leda till vidare associationer. Det klassiska exemplet �r Marcel Prousts ber�mda beskrivning i P� spaning efter den tid som flytt av hur upplevelsen att �ta en Madeleine-kaka doppad i lindblomste fick honom att erinra sig sin barndom. Associationer beh�ver inte vara medvetna, utan beror ofta p� saker man har "i bakhuvudet" eller som finns i omgivningen. Genom att medvetet skapa associationer kan minnet f�rb�ttras kraftigt, eftersom det blir l�ttare att f� fatt p� ett minne man beh�ver och att koppla det till andra minnen.

Mycket av v�ra minnen �r fantasier och gissningar snarare �n minnen av verkliga upplevelser. �ven om ett minne kan verka kristallklart �r det troligen till stor del en efterkonstruktion och inneh�ller detaljer som aldrig intr�ffat, men verkar rimliga. Ett bra exempel p� detta �r vittnespsykologin: genom l�tta suggestioner som passar in i situationen ("S�g du kniven?") kan man f� en person att tro sig ha sett en sak n�r n�got helt annat intr�ffade. Man kan och b�r inte lita f�r mycket p� sitt minne.